Dagtoertaxi - Private taxi tours from Amsterdam >
De Dagtoertaxi
Established in 2003
Terminated in 2018
Information about the termination on Nov. 1, 2018
of taxi company De Dagtoertaxi by Marius Hovius
Dear visitor of this website,

On November 1, 2018, I have fully terminated my company De Dagtoertaxi.

Reasons for this termination

The main reason for this decision was the increasing financial pressure on taxi companies in the Netherlands (due to several developments, such as a higher VAT rate in 2019 and extremely high taxi insurance premiums). This made me realise that I would not be able to continue as a budget taxi company for as many people as possible, including senior citizens in the Netherlands with lower incomes.
Therefore I decided to retire a few years earlier than originally planned, which feels good.

Dagtoertaxi Artga

Although I realise that I may have disappointed my clients with my decision, this was compensated by the knowledge that my reliable and experienced colleage Arthur Weegeman, with whom I have worked together several times in the past, will continue my activities under the name Dagtoertaxi Artga, and that he will do this in the same way as I did. In order to help him with that, I have given him all available information, based on my own experiences in the last 15 years. I also gave him permission to use my web domain dagtoertaxi.nl, which explains why you may have found his website instead of mine.

Due to the circumstances as described above, Dagtoertaxi Artga has more realistic and up-to-date rates, that are nevertheless still very reasonable compared to the average taxi prices in the Netherlands.

I wish Arthur lots of luck and I hope and expect that you will be satisfied about his services.

I also want to thank all my former clients for their trust in me in the past and for their warm reactions.
For further questions or remarks about this page, I can be reached at mariushovius@planet.nl

Kindest regards, and enjoy your upcoming stay in the Netherlands!

Marius HoviusClick here to go (back) to the home page of Dagtoertaxi Artga
Geachte bezoeker van deze website,

Op 1 november 2018 heb ik mijn bedrijf  De Dagtoertaxi volledig beeindigd.

Redenen voor deze beeindiging

De belangrijkste reden voor dit besluit was dat de financiele druk op taxibedrijven in Nederland (o.a. als gevolg van de BTW-verhoging in 2019 en de extreem gestegen premies voor taxiverzekeringen) het mij onmogelijk maakte om nog langer te voldoen aan mijn uitgangspunt om als budget taxibedrijf bereikbaar te blijven voor een zo groot mogelijke groep (inclusief minder draagkrachtige senioren). 
Daarom besloot ik een aantal jaren eerder met pensioen te gaan, wat achteraf als een goed besluit voelt.

Dagtoertaxi Artga

Hoewel ik besef dat ik met mijn besluit een aantal vaste klanten moet teleurstellen, staat daar de wetenschap tegenover dat mijn betrouwbare en ervaren collega Arthur Weegeman, met wie ik in het vereden diverse malen prettig heb samengewerkt, mijn activiteiten zoveel mogelijk in dezelfde lijn wil voortzetten onder de naam Dagtoertaxi Artga. Om hem daarbij op weg te helpen heb ik mijn ervaringen uit de laatste 15 jaar met hem gedeeld en heb ik ermee ingestemd dat hij mijn domeinnaam dagtoertaxi.nl blijft gebruiken, wat verklaart waarom u wellicht op dit webadres zijn website bent tegengekomen in plaats van de mijne.

Met het oog op de hierboven beschreven omstandigheden hanteert Dagtoertaxi Artga meer realistische en op de huidige tijd afgestemde tarieven, die echter nog altijd heel redelijk en concurrerend zijn.

Ik wens Arthur veel succes en hoop en verwacht dat u tevreden zult zijn over zijn diensten.

Ik wil ook al mijn voormalige klanten bedanken voor hun vertrouwen in mij en voor al hun warme reacties.
Voor vragen en opmerkingen over deze pagina kunt u mij bereiken op mariushovius@planet.nl

Hartelijke groeten,

Marius HoviusKlik hier om (terug) te gaan naar de home page van Dagtoertaxi Artga
Informatie over de opheffing per 1 november 2018 
van taxibedrijf De Dagtoertaxi door Marius Hovius