De Dagtoertaxi
Lange-afstands voordeeltaxi met extra's
NO
Valys of De Dagtoertaxi?

Hoewel De Dagtoertaxi als particulier taxibedrijf volledig losstaat van Valys en er grote verschillen zijn in werkwijze en tarieven, richten zij zich wel op dezelfde doelgroep en zijn er zeker overlappingen in het aanbod.

Met name voor Valys-gebruikers in de regio Amsterdam die veel lange afstanden afleggen kan De Dagtoertaxi een goede aanvulling zijn. Hier volgt een vergelijking:
Valys

Gesubsidieerd taxivervoer naar buiten de eigen regio voor mensen met een Valys-pas, die recht geeft op een jaarlijks kilometer-budget.

Beschikbaar vanuit heel Nederland, maar alleen te gebruiken voor ritten binnen Nederland.


Veel taxi's, zodat bij tijdige reservering altijd wel een taxi beschikbaar is.
De taxi's rijden tot uiterlijk 1:00 uur.

Vaak combinatievervoer met ruime tijds-marges en veel omrijden in wisselende  taxi's met wisselende chauffeurs.

Zittend rolstoel- of scootmobielvervoer is op aanvraag mogelijk.


De chauffeur verzorgt alleen het vervoer en biedt zonodig ondersteuning  tot aan de voordeur.


Een laag tarief van 0,20 p/km, echter met een beperking tot 600 km per jaar (in enkele gevallen 2250 km). Na het bereiken van de kilometergrens is het Valys-tarief 1,31 p/km.

Prijsafspraak vooraf op basis van de (theo-retische) kortste afstand.

U mag (vanaf hetzelfde adres) 3 personen meenemen. Bij het lage tarief 1x gratis en 2x betalend, bij het hoge tarief 3x gratis.
De Dagtoertaxi

Ongesubsidieerd taxivervoer voor iedereen (mits beschikbaar) voor ritten vanaf 50 km en daghuur tegen relatief lage particuliere taxitarieven.

Beschikbaar voor passagiers vanuit de wijde regio Amsterdam, maar k te gebruiken voor ritten buiten Nederland, bv.  deur-tot-deur vakantievervoer.

En taxi en n chauffeur, waardoor de beschikbaarheid beperkt is.
De taxi rijdt tot uiterlijk 24:00 uur.

Altijd privvervoer op een vaste afgespro-ken tijd in altijd dezelfde (4-persoons) taxi met dezelfde chauffeur.

Geen zittend rolstoelvervoer. Wel een makkelijke instap en volop ruimte voor ingeklapte rolstoelen en/of rollators.

De chauffeur kan een route of compleet dagprogramma op maat plannen en biedt desgewenst onderweg de hele dag per-soonlijke begeleiding.

Vaste tarieven zonder beperking, die welis-waar niet kunnen concurreren met het gesubsidieerde lage Valys-tarief van 0,20 p/km, maar vaak wel met het hoge tarief van 1,31 (zie toelichting onderaan).

Prijsafspraak vooraf op basis van de (meestal iets langere)  feitelijke afstand.

U mag gratis 3 personen meenemen, k vanaf meerdere adressen. Wel kan bij ver omrijden een kleine toeslag gelden.
Meer informatie over Valys
vindt u op de volgende website:
Meer informatie over De Dagtoertaxi vindt u via de volgende links:
Nadere toelichting op de tariefverschillen

Voor afstanden boven 100 km varieert in 2016 bij De Dagtoertaxi het kilometertarief voor een enkele rit van 0,88 tot 1,22 (eerste 50 km 82, daarna 0,80 p/km). Bij Valys bedraagt het hoge kilometertarief in alle gevallen 1,31. Wel berekent Valy vaak iets minder kilometers.

Bij een dagretour berekent De Dagtoertaxi tweemaal de enkele rit prijs minus 10% korting, f betaalt u een -vaak gunstiger- dagtarief. Bij Valys betaalt u zowel heen als terug  1,31 p/km. Bij een dagretour kan het prijsverschil met De Dagtoertaxi wel oplopen tot 50%.

Concluderend kunnen Valys-klanten die jaarlijks veel kilometers tegen het hoge tarief reizen veel  besparen als ze hun Valys-budget reserveren voor ritten tot 100 km en ze De Dagtoertaxi (mits beschikbaar) gebruiken voor alle langere ritten en voor dagretours.